22 björnar får fällas i Västernorrland

Västernorrland (JJ) Länsstyrelsen i Västernorrland har nu fattat beslut om licensjakt på 22 björnar 2014. Däremot tillåts inte åteljakt i länet.

Länet är indelat i två jaktområden. Område 1; Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner. Område 2; Örnsköldsvik, Sollefteå och Ånge kommuner. 

Högst 15 björnar får fällas inom jaktområde 2 under tiden 21 augusti–15 september, efter 15 september utgör hela länet ett jaktområde för eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen. Anledningen till att länsstyrelsen valt att dela in länet i två jaktområden är att verka för en jämnare fördelning mellan avskjutningen i kust och inland.

Länsstyrelsen har beslutat att inte tillåta jakt med åtel under detta år. Skälen till detta är att regleringen kring åtel i den nya föreskriften är omfattande.

Med hänvisning till den korta tidsrymden och regleringens omfattning bedömer länsstyrelsen att det finns anledning att avvakta med att besluta om att förena björnjaktbeslutet med en möjlighet till jakt med åtel.

Jakten får äga rum mellan 21 augusti och 15 oktober. Årets tilldelning är fyra djur fler än i fjol då tilldelningen i länet var 18 björnar. 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser