22 björnar får fällas i Västernorrland

Sundsvall (JJ) Länsstyrelsen i Västernorrland har fattat beslut om licensjakt på björn. Totalt får 22 björnar fällas i länet under tiden 21 augusti till 15 oktober 2015. I år är jakt med registrerad åtel tillåten. Länet är indelat i två jaktområden.

Jaktområde 1: Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner. Jaktområde2: Örnsköldsvik, Sollefteå och Ånge kommuner.

Länet är indelat i två jaktområden för att få en jämnare fördelning av avskjutningen mellan kust och inland.

Jaktområde 1: Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner.

Jaktområde 2: Örnsköldsviks, Sollefteå och Ånge kommuner.

Högst 15 björnar får fällas inom jaktområde 2 under tiden 21 augusti till 15 september. Jaktområdesindelningen tas bort efter den 15 september. Om det finns björnar kvar i tilldelningen får de fällas i hela länet. Årets björnjakt avslutas den 15 oktober eller när 22 björnar fällts.

Jakt med registrerad åtel tillåten 2015
Länsstyrelsen har beslutat att tillåta jakt med registrerad åtel under 2015. Särskilda bestämmelser gäller för åteljakten. All åteljakt ska anmälas till länsstyrelsen senast den 30 juni 2015.Länsstyrelsen poängterar i sitt beslut hur viktigt det är att björnjakten utförs på ett etiskt riktigt sätt, och att gällande regler och riktlinjer för björnjakt följs.

 Läs mer om gällande regler här

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser