2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Lennart Henrikson får mottaga stipendiet för sitt arbete med våtmarker. Foto: Svenska Jägareförbundet

Stipendiaten är Lennart Henrikson från Hyssna. Han är fil.dr. i ekologisk zoologi och en av landets ledande profiler i vattenvårdsfrågor.

Utveckling av planeringsmetoden Blå Målklassning, som används vid framtagandet av skogsbruksplaner är till stor del Lennarts förtjänst.

Ett annat praktiskt exempel på Lennarts vattenvårdande insats är hans initiativ och projektledarskap för återskapande av den 50 hektar stora Lilla Attsjön utanför Växjö, skriver Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande.

Så motiverar juryn

Lennart Henrikson tilldelas Våtmarksstipendiet 2019 för sin mångåriga vattenvårdande insats på alla plan, med särskilt stort engagemang för skogens vatten. Återskapandet av Lilla Attsjön som genom detta blivit en mycket värdefull fågellokal är ett praktiskt exempel på Lennarts stora drivkraft för levande vattenmiljöer. Lennart har ett sätt som inspirerar och han tar alla tillfällen att på sitt pedagogiska sätt sprida kunskap om våtmarkernas stora värde i allmänhet och den biologiska mångfalden i synnerhet.

Utdelning av stipendiet på 35 000 kronor äger rum i början av maj på Aspenäs Herrgård.

Våtmarksstipendiet är instiftat av våtmarksfonden och Ragn-Sell. Stiftelsen Våtmarksfonden grundades 1995 av Svenska Jägareförbundet och ordförandeposten för stiftelsen innehas av Svenska Jägareförbundets förra ordförande Björn Sprängare.

AKTUELLT

Nu är tid för att stärka banden med jakthunden

Det är så här års man kan stärka banden med hunden, så att man slipper stå och klia sig i huvudet och fundera på varför den hellre jagar fyra socknar bort än på marken där man själv befinner sig, skriver Mikael Moilanen i den här krönikan.

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Annonser