20 miljoner extra till viltskadeåtgärder

Kungsbacka (JJ) Regeringen har presenterat budgetpropositionen och avsätter 20 nya miljoner kronor till viltskadeåtgärder

Totalt blir anslaget för viltskador på 57,7 miljoner kronor nästa år och lika mycket under de kommande åren. Pengarna ska bland annat användas för åtgärder till problem som uppstår i områden med täta rovdjursstammar.

Rovdjursförvaltningen behöver utvecklas för att alla våra stora rovdjur ska uppnå och långsiktigt behålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, står det i propositionen.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser