2 000 jägare senarelägger älgjakten!

Växjö (JJ) I älgförvaltningsområde 4, södra Växjö deltar 2 000 jägare i ett pilotprojekt. I området ingår sex älgskötselområden där älgjaktspremiären skjuts upp från andra till tredje måndagen i oktober. Anledningen är att jägarna inte ska störa i brunsten.

– Den senaste forskningen visar att brunsten pågår in i jaktsäsongen. De tidigaste korna börjar brunsta i början av september, sedan pågår brunsten i en och en halv månad, säger Elias Turesson på Jägareförbundet Kronoberg.

Ytterligare en anledning till att senarelägga jakten är att de stora tjurarna, som jaktlagen vill behålla i beståndet, lättare kan hålla sig undan jägarna när brunsten är över.

En senareläggning av älgpremiären har diskuterats i flera år och det är omkring 120 jaktlag i Åsnens norra, Norra Värends, Kinnevalds, Nöbbele, Västra Rottnens och Konga härads älgskötselområden som är först ut. Området omfattar omkring 70 000 hektar.

Men för att få en effekt räcker det inte att senarelägga jakten ett år, minst tre år behövs för att kunna utvärdera och se trender enligt Elias Turesson som gärna ser ett treårigt försök. Faller det väl ut hoppas han att fler områden följer efter. Att senarelägga jakten måste ske på frivillig väg, länsstyrelsen kan enbart komma med rekommendationer. I Skåne, med en mindre älgstam, har jakten senarelagts och startar i år den 25 oktober.

Elias Turesson menar att en veckas fördröjning kanske inte är nog.

– Det här är ett bra initiativ, jägarna tar etiskt ansvar för att inte störa viltet i brunsten, säger han till Smålands Posten.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser