1900 sälar ska skyddsjagas – men inte i nationalparker

1.100 gråsälar (760 förra året), 600 knubbsälar (430) och 200 vikare (190) får fällas under skyddsjakten denna säsong. Det har Naturvårdsverket nu beslutat.

Gråsäl på en klippa på Gotland. Foto: Getty

Jaktjournalen har tidigare rapporterat om väntade förändringar i det nya skyddsjaktbeslutet för säl.

Naturvårdsverket förlängde skyddsjakten på grå- och vikaresäl hela januari ut och slopade också apriluppehållet av skyddsjakten på knubbsäl.

Det Jaktjournalen tidigare rapporterade, om att slopa det generella skyddsjaktförbudet inom nationalparker gick däremot inte igenom.

– Syftet med att slopa förbudet var att förenkla vid skyddsjaktbeslut.Möjligheten till eventuell skyddsjakt efter säl skulle istället omhändertas i respektive nationalparks föreskrift. Föreskrifterna för enskilda nationalparker kan dock vara utformade utan att jakt efter säl tagits beaktning. Så då är det osäkert om skyddsjakt efter säl samspelar med syftena för nationalparkerna. Därför blev vi tvungna att lyfta bort det från beslutet, säger Nils Mårtenson, ansvarig handläggare på Naturvårdsverket.

Alla nationalparker med kust

Enligt Mårtenson skulle en borttagning av förbudet innebära att man blev tvungen att gå igenom föreskrifterna för alla nationalparker som kunde påverkas, vilket var ett stort jobb. Det handlade alltså inte bara om marina nationalparker utan även de parker som har kust.

– Tittar man på föreskrifterna för vissa nationalparker så skrevs de för tio år sedan när sälfrågan såg helt annorlunda ut. Hade vi hävt förbudet hade man fått skyddsjaga direkt och det kanske inte är förenligt med nationalparkens syften, säger Mårtenson.

Det låter som att man först ville ge nationalparkerna självbestämmande men vid närmare granskning inte var nöjd med deras föreskrifter?

– Det är Naturvårdsverket som skriver dessa föreskrifter också, men vi vill inte ta det här beslutet om frågan om säl inte ens har behandlats i nationalparksföreskrifterna. Har man inte tänkt på den frågan så måste den ses över först, men vi kommer fortsätta kolla på detta, avslutar Nils Mårtenson.

Här kan du läsa hela beslutet.

Daniel Sanchez
0300-30621

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Så blir björnjakten 2019 – alla länen

21 augusti är datumet landets björnjägare väntar på. Den stora snackisen i år är den delade jaktstarten i Västerbotten där elva björnar får fällas från 21 augusti och tio lämnas till älgpremiären den 2 september.

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.
ANNONS ▼

Annonser