170 gråsälar får skjutas

Stockholm (JJ) Högst 170 gråsälar får fällas i årets skyddsjakt. Antalet är oförändrat från i fjol, trots att stammen ökat.

Forskarna räknade gråsälarna i fjol och fann då 17 600 gråsälar i Östersjön. Stammen bedöms öka med cirka 7 procent per år. Sveriges Fiskares Riksförbund med flera har därför ansökt om att höja kvoterna, men Naturvårdsverket vill inte nu ändra tilldelningen. I fjol rapporterades 81 gråsälar skjutna, medan tilldelningen var 170.

– Flera län utnyttjade inte sina kvoter fullt ut i fjol. Det låga utnyttjandet är en av orsakerna till att vi inte höjer. Vi vill dock fortfarande ge fiskarna möjligheter att skydda sina redskap mot skador, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

I år satsar Naturvårdsverket 3 miljoner kronor på att få fram mer sälsäkra fiskeredskap och fiskemetoder, som långsiktigt är den enda hållbara metoden mot sälskador. Men insatserna räcker inte och därför tillåts viss skyddsjakt. Fiskeriverket beräknar att kostnaden för kustfisket är 50 miljoner kronor årligen. Kustfiskarna får i år 19,4 miljoner kronor i ersättning och bidrag till skadeförebyggande åtgärder.

Skyddsjakten på gråsäl tillåts i vissa skadeområden.se Skyddsjakten får bedrivas från land. Fällda sälar ska landas. Jakten får pågå från 16 april till årsskiftet. Hälften av sälarna får fällas före 1 juni.

Fördelningen på län är oförändrad från i fjol: Norrbotten 36, Västerbotten 18, Västernorrland 14, Gävleborg 34, Uppsala 20, Stockholm, 23, Södermanland 10 och Östergötland 15 gråsälar.

AKTUELLT

Märkt varg hittad död i norra Värmland

Värmland (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar har en av vargarna som förra vintern märktes i det så kallade Grenseviltsprojektet hittats död. Uppgifter gör gällande att polisen misstänker illegal jakt.

Klövvilts-SM för beaglarna blev en succé

Ödeshög (JJ) Alla deltagande beaglar gick till pris och nio av elva startande hundar genomförde dubbla prisdrev. I går genomförde Svenska Beagleklubben för första gången någonsin klövvilts-SM, och det blev verkligen den succé klubben hoppats på.

Krönika: TV:s I rovdjurens spår – ”riktig göggelmögga”

Fagersta (JJ) Hos Sveriges Television ska medarbetarna vara opartiska. Det gäller dock inte rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet. På bästa sändningstid serveras nu svenska folket superpartisk "göggelmögga-journalistik" när Anders Lundin åker runt I rovdjurens spår, skriver Jaktjournalens Mikael Moilanen i den här krönikan.

Annonser