Jaktnyheter

159 björnar kvar att fälla i licensjakten 2022

159 björnar kvar att skjuta när det gått lite drygt två veckor i jakten. Foto: Gettyimages

När björnjakten nu pågått i lite drygt två veckor återstår 159 björnar att skjuta av den totala tilldelningen på 622 björnar. Här listar vi hur jakten gått i de olika länen.

"}}

I Norrbotten var tilldelningen 55 björnar. I delområde 1 är jakten avlyst och i delområdena 2 och 3 återstår 11 respektive 15 björnar.

I Västerbotten, där kvoten var 91 björnar, återstår nu 26 björnar i det västra jaktområdet och 12 björnar i det östra området.

I Jämtland finns 72 björnar kvar av den totala tilldelningen som var 220 björnar. Kvarvarande kvot i de olika jaktområdena fördelar sig enligt följande:

1) 14 björnar
2) 12
3) 12
4) 34

Västernorrlands kvot var 85 björnar och nu återstår 13 att fälla.

I Dalarna återstår nu 3 björnar, samtliga i delområde 1a närmast renskötseln. 45 björnar har fällts.

I Gävleborg var kvoten 120 björnar. I det västra jaktområdet är jakten avlyst, i det västra området återstår 7 björnar.

I Värmland är jakten avlyst sedan en hona skjutits.

Det betyder att det nu finns totalt 159 björnar kvar i årets licensjakt.

Avstämningen är gjord på måndagsmorgonen den 5 september.