Jaktnyheter

15-åring överklagar nej för jaktvapen

En 15-åring har ansökt om tillstånd att inneha jaktvapen för att skyddsjaga skarv. Arkivfoto: Per Jonson

En 15-åring i Gästrikland sökte vapentillstånd på en hagelbössa för att hjälpa till med skyddsjakt på bland annat skarv. Trots att ingen nedre åldersgräns finns, anges tonåringens ålder som skäl för att inte bevilja tillståndet.

"}}

Det var i november 2021 som 15-åringen ansökte om tillstånd för ett hagelgevär i kaliber 12. Tonåringen har jägarexamen och bifogade även föräldrarnas samtycke (och motivering) till att han ska tillåtas ha jaktvapen.

15-åringen uppger att han har goda erfarenheter inom jakt och vapenhantering och att jakt och ekosystemet är något han varit intresserad av hela sitt liv. Han försöker lära sig så mycket han och är ofta med på jakt. Dessutom lämnar han in ett antal intyg som stöd för sin talan.

15-åringen skriver i sin ansökan att ändamålet är skyddsjakt, främst jakt på skarv som orsakar skada på fiskebeståndet, med motiveringen att fiskebeståndet i Östersjön är hotat och det finns för få skyddsjägare som gör något åt det. Han vill även kunna hjälpa en nära anhörig att hålla undan vilt från grödor.

Som regel 18 år

I jaktlagstiftningen saknas det en nedre åldersgräns för jaktvapen, men som huvudregel beviljas inte tillstånd före den sökande fyllt 18 år.

Polismyndigheten som avslog hans ansökan skriver att eftersom han nyligen blivit straffmyndig, finns det ingen möjlighet för polisen att kontrollera om det föreligger risk att vapnet kan komma att missbrukas, genom slagningar i misstanke- och belastningsregister.

Polisen hänvisar också till att 15-åringen skriver att ändamålet är skyddsjakt, men det framgår att det inte gäller särskild reglerad sådan.

Överklagade till domstol

Nu har ärendet avgjorts i förvaltningsrätten i Stockholm.  Rätten menar att det är ”ostridigt” att tonåringen har behov av vapnet och att domstolens uppgift är att ta ställning till om det ”skäligen kan antas att vapnet inte kommer missbrukas”.

Men förvaltningsrätten hänvisar i slutändan ändå tonåringen inte uppnått den personlig lämplighet och mognad som krävs för att inneha vapen. Och rätten drar ungefär samma slutsats som polisen; med hänsyn till låg ålder och omständigheter i övrigt, uppnår 15-åringen inte det som krävs för att få inneha vapen.

3 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2009:13)

En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömes-gill och laglydig. Brister han eller hon i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas. För att tillstånd till innehav av skjutvapen ska meddelas beträffande någon som inte fyllt 18 år bör mycket höga krav ställas på personlig lämplighet och mognad. Den för självständigt lån föreskrivna åldersgränsen, som är 18 år, bör i huvudsak gälla för tillstånd till innehav av jaktvapen. Åldersgränsen bör emellertid inte vara absolut.

Ungdomar under 18 år bör således kunna få egna vapentillstånd under särskilda förutsättningar, t.ex. om den unge fyller 18 år i nära anslutning tilljaktsäsongens början. Tillstånd att inneha skjutvapen bör inte ges till den som är under 15 år.