VVO fick inte besluta om björnjakt

Sundsvall (JJ) Kammarrätten i Sundsvall slår fast att ett viltvårdsområde inte har rätt att fatta beslut om områdesjakt (gemensamhetsjakt) på björn. Detta sedan ett viltvårdsområde i Jämtland överklagat förvaltningsrättens dom.

En markägare i ett viltvårdsområde i Jämtland överklagade viltvårdsområdets beslut för jaktåret 2009/10 att jaga björn över hela viltvårdsområdet, så kallad områdesjakt.
Länsstyrelsen konstaterade att viltvårdsområdet inte har rätt att fatta sådana beslut, varpå viltvårdsområdet överklagade till förvaltningsrätten i Härnösand, som kom fram till samma bedömning.
Förvaltningsrätten hänvisar i sin dom både till lagen och lagens förarbeten och konstaterar att viltvårdsområden får ta beslut om gemensamhets- och områdesjakt bara när det gäller älg, hjort, rådjur och annat småvilt.
Vidare pekar förvaltningsrätten på att lagstiftningen tydligt anger att beslut om områdes- eller gemensamhetsjakt på de fyra stora rovdjuren och vildsvin bara får tas vid enskilda tillfällen (begränsade i tid) och när det uppenbart behövs för att begränsa skador – dvs skyddsjakt, skriver Jägarnas Riksförbund på sin hemsida.

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser