Viltövervakningen visar ny trend

SÖDRA SVERIGE (JJ) I flera sydsvenska län visar siffror från viltövervakningen att det under den gångna jaktsäsongen skett ett trendbrott. Det fälldes fler vildsvin än rådjur i både Blekinge, Kalmar, Skåne och Östergötland, enligt Jägareförbundet.

I flera sydsvenska län är fortfarande rådjuret, efter älgen, jägarens främsta villebråd. Skillnaden till vildsvinet har dock minskat överlag. 

Siffrorna bygger på den avskjutningsstatistik jägarna själva rapporterar in.  

Orsaken till detta trendbrott spekuleras än bara i, men tänkbara förklaringar kan bland annat vara de senaste årens stränga vintrar som tryck tillbaka rådjursstammen. Ett allt högre rovdjurstryck kan vara en annan tänkbar förklaring. 

AKTUELLT

Annonser