Viltförvaltningsdelegationen klar i Dalarna

DALARNA(JJ). Den nya viltförvaltningsdelegationen är klar i Dalarna. Den nya rovdjurspolitiken innebär att en sådan delegation ska finnas i varje län för att ta övergripande beslut i viltfrågor. De ärenden som tidigare avgjordes av Naturvårdsverket har flyttat ner på regional nivå. Länsstyrelsen ska leda och samordna arbetet i viltförvaltningsdelegationen.

Viltförvaltningsdelegationerna ska bestå av företrädare för flera olika intressen, bland annat  jakt- och viltvård, naturvård, skogsnäring och friluftsliv.
Landstingen utser fem av ledamöterna som ska vara politiska företrädare.

Organisationerna har fått komma med förslag på ledamöter och länsstyrelsen är nu klar med urvalet. 
Den 26 mars samlas den nya delegationen för första gången. Länsstyrelsen kommer att satsa mycket på utbildning av ledamöterna under det första året.

-Det är viktiga och ansvarsfulla frågor vi ska hantera i viltförvaltningsdelegationen, säger Maria Norrfalk, landshövding i Dalarnas län.
-Tack vare många bra förslag från olika organisationer på ledamöter, har vi fått en jämställd delegation med bred kompetens och med bra geografisk spridning i länet, säger hon. 

Viltförvaltningsdelegationen ska ta beslut i mer övergripande frågor. Delegationen kommer till exempel att bedöma antalet varg, björn, lo och järv som bör finnas i länet.
Men det är fortfarande Naturvårdsverket som fastställer detta och efter att det regionala samverkansrådet också tagit ställning.

Viltförvaltningsdelegationen ska fatta beslut om övergripande riktlinjer för skydds- och licensjakt, men även besluta om skötsel av älg- och vildsvinsstammarna.
Viltförvaltningsdelegationen innebär att länsstyrelsens regionala rovdjursgrupp och viltvårdsnämnden har upphört.

Viltförvaltningsdelegationen för Dalarnas Län: 

Politiskt utsedda ledamöter av landstinget:
Ann-Gret Olsson, Dala-Järna          (ersättare: Liv Lunde-Andersson, Leksand)
Viggo Nielsen, Borlänge                 (ersättare: Kjell Gustafsson, Sundborn)
David Örnberg, Mora                     (ersättare: Ulla Magnusson, Dala-Järna)
Jonny Jones, Rättvik                     (ersättare: Agneta Ängsås, Enviken)
Gunnel Söderberg, Sollerön            (ersättare: Sara Lindström, Ludvika)

Polismyndigheten:
Anna-Carin Danielsson                  (ersättare: Kent Lind)

Jakt- och viltvårdsintresset:
Mats Larsson, Malungsfors             (ersättare: Malte Sandström, Nås)

Naturvårdsintresset:
Jarl Hammarqvist, Gagnef              (ersättare: Kit Larsen, Rättvik)

Friluftsintresset:
Barbara Frilund-Ekberg, Idre           (ersättare: Tord Halvarson, Falun)

Ägare och brukare av jordbruksmark:
Martin Moraeus, Orsa                    (ersättare: Marit Ottoson-Svensson,
                                                    Dala-Husby)

Lokalt näringsliv och turism:
Helena Back, Rättvik                      (ersättare: Pernilla Thalin, Orsa)Skogsnäringen:
Clara Hellström, Falun                    (ersättare: Lars Karlsson, Orsa)Rennäringen:
Benny Jonsson, Idre                       (ersättare: Peter Andersson, Idre)

Fäbodbrukarintresset:
Tin Gumuns, Vikarbyn                     (ersättare: Pierre Hedlund, Särna) 

Ordförande i viltförvaltningsdelegationen är landshövding Maria Norrfalk, länsstyrelsen Dalarna.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser