Viltförvaltningsdelegationen klar i Dalarna

DALARNA(JJ). Den nya viltförvaltningsdelegationen är klar i Dalarna. Den nya rovdjurspolitiken innebär att en sådan delegation ska finnas i varje län för att ta övergripande beslut i viltfrågor. De ärenden som tidigare avgjordes av Naturvårdsverket har flyttat ner på regional nivå. Länsstyrelsen ska leda och samordna arbetet i viltförvaltningsdelegationen.

Viltförvaltningsdelegationerna ska bestå av företrädare för flera olika intressen, bland annat  jakt- och viltvård, naturvård, skogsnäring och friluftsliv.
Landstingen utser fem av ledamöterna som ska vara politiska företrädare.

Organisationerna har fått komma med förslag på ledamöter och länsstyrelsen är nu klar med urvalet. 
Den 26 mars samlas den nya delegationen för första gången. Länsstyrelsen kommer att satsa mycket på utbildning av ledamöterna under det första året.

-Det är viktiga och ansvarsfulla frågor vi ska hantera i viltförvaltningsdelegationen, säger Maria Norrfalk, landshövding i Dalarnas län.
-Tack vare många bra förslag från olika organisationer på ledamöter, har vi fått en jämställd delegation med bred kompetens och med bra geografisk spridning i länet, säger hon. 

Viltförvaltningsdelegationen ska ta beslut i mer övergripande frågor. Delegationen kommer till exempel att bedöma antalet varg, björn, lo och järv som bör finnas i länet.
Men det är fortfarande Naturvårdsverket som fastställer detta och efter att det regionala samverkansrådet också tagit ställning.

Viltförvaltningsdelegationen ska fatta beslut om övergripande riktlinjer för skydds- och licensjakt, men även besluta om skötsel av älg- och vildsvinsstammarna.
Viltförvaltningsdelegationen innebär att länsstyrelsens regionala rovdjursgrupp och viltvårdsnämnden har upphört.

Viltförvaltningsdelegationen för Dalarnas Län: 

Politiskt utsedda ledamöter av landstinget:
Ann-Gret Olsson, Dala-Järna          (ersättare: Liv Lunde-Andersson, Leksand)
Viggo Nielsen, Borlänge                 (ersättare: Kjell Gustafsson, Sundborn)
David Örnberg, Mora                     (ersättare: Ulla Magnusson, Dala-Järna)
Jonny Jones, Rättvik                     (ersättare: Agneta Ängsås, Enviken)
Gunnel Söderberg, Sollerön            (ersättare: Sara Lindström, Ludvika)

Polismyndigheten:
Anna-Carin Danielsson                  (ersättare: Kent Lind)

Jakt- och viltvårdsintresset:
Mats Larsson, Malungsfors             (ersättare: Malte Sandström, Nås)

Naturvårdsintresset:
Jarl Hammarqvist, Gagnef              (ersättare: Kit Larsen, Rättvik)

Friluftsintresset:
Barbara Frilund-Ekberg, Idre           (ersättare: Tord Halvarson, Falun)

Ägare och brukare av jordbruksmark:
Martin Moraeus, Orsa                    (ersättare: Marit Ottoson-Svensson,
                                                    Dala-Husby)

Lokalt näringsliv och turism:
Helena Back, Rättvik                      (ersättare: Pernilla Thalin, Orsa)Skogsnäringen:
Clara Hellström, Falun                    (ersättare: Lars Karlsson, Orsa)Rennäringen:
Benny Jonsson, Idre                       (ersättare: Peter Andersson, Idre)

Fäbodbrukarintresset:
Tin Gumuns, Vikarbyn                     (ersättare: Pierre Hedlund, Särna) 

Ordförande i viltförvaltningsdelegationen är landshövding Maria Norrfalk, länsstyrelsen Dalarna.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser