Vill slopa tillstånd för mörkersikten

Kungsbacka (JJ) Tillåt rörlig belysning och annan ljusförstärkande utrustningen och bredda de jaktliga möjligheterna med utrustningen. Det vill Jägarnas Riksförbund som nu lämnat in ett förslag till regeringen.

– De som sitter vid åteln ska även kunna fälla andra tillåtna arter som räv eller grävling för att det ska bli ännu effektivare viltvårdsinsatser. Dessutom finns även risken att mårdhunden sprider sig över landet. Därför bör fler arter än vildsvin få skjutas där det är fast belysning, motiverar Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas riksförbund till förbundets tidning Jakt och Jägare.

Jens Gustafsson ser också flera förtjänster med att slopa dagens tillståndsplikt på rörlig belysning samt ljusförstärkande utrustning. Han menar dagens teknik skapar bättre möjlighet till en säker jakt och att rätt djur fälls. Även i fallet med rörlig belysning vill Jägarnas Riksförbund att även annat vilt som är lov att jaga efter solens nedgång ska tillåtas med hjälpmedlen.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser