Vill skapa Hallands största våtmark

KUNGSBACKA (JJ) Gåsevadholms Gods vill anlägga våtmark vid Rolfsåker gård. Området som i dag är jordbruksmark omfattar 60 hektar och skulle bli Hallands största våtmark.

Ägaren till Gåsevadholms Gods har lämnat in en ansökan till miljödomstolen om att få bygga en våtmark mellan Rolfsåker gård och Rolfsån. Länsstyrelsen i Halland är positiva till förslaget som beräknas ta högst tio år att färdigställa och kosta närmare 3,8 miljoner. 

Våtmarken skulle enligt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats innebära en rad positiva effekter för området. Förutom att främja djurlivet och locka till sig en rad arter av häckande fåglar, skulle det också få en betydande närsaltreducering vilket hade förbättrat Rolfsåns vatten. 

I området planeras även ett utkikstorn där intresserade ska kunna ta del av den biologiska mångfald projektet planeras leda till. 

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser