Vill skapa Hallands största våtmark

KUNGSBACKA (JJ) Gåsevadholms Gods vill anlägga våtmark vid Rolfsåker gård. Området som i dag är jordbruksmark omfattar 60 hektar och skulle bli Hallands största våtmark.

Ägaren till Gåsevadholms Gods har lämnat in en ansökan till miljödomstolen om att få bygga en våtmark mellan Rolfsåker gård och Rolfsån. Länsstyrelsen i Halland är positiva till förslaget som beräknas ta högst tio år att färdigställa och kosta närmare 3,8 miljoner. 

Våtmarken skulle enligt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats innebära en rad positiva effekter för området. Förutom att främja djurlivet och locka till sig en rad arter av häckande fåglar, skulle det också få en betydande närsaltreducering vilket hade förbättrat Rolfsåns vatten. 

I området planeras även ett utkikstorn där intresserade ska kunna ta del av den biologiska mångfald projektet planeras leda till. 

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser