Vill övervaka unga vildsvin

Östra Ryd (JJ) ett nytt vildsvinsforskningsprojekt står i startgroparna i Östra Ryd. Syftet är att studera yngre vildsvins rörelsemönster eftersom den allmänna bilden är att det är dem som ställer till de största skadorna på åkermarker och i trädgårdar.

Veterinär Bengt Röken är delaktig i projektet och menar att det finns ett behov av mer forskning på vildsvin.

– Egentligen vet man för lite om de unga grisarna och det har inte gått så bra att följa deras rörelser. Men meningen med det här projektet är att vi dels ska märka upp de infångade grisarna med märken i olika färger, dels i nästa steg kommer vildsvinsforskare in i projektet och söka pengar för att sätta in GPS-sändare i öronen på de infångade smågrisarna, i viktklassen 30–40 kilo, säger han till Folkbladet.

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser