Vill jaga vildsvin med lampor

Östergötland (JJ) En jägare har ansökt hos länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd för rörlig belysning vid jakt på vildsvin. Jaktområdet som ingår i Värna storlicens är 110 hektar.

Det innehåller bland annat åtta hektar insådd gräsvall, som enligt ansökan ligger nära riksväg 35 och är kraftigt uppbökad.

Med ansökan följer en förteckning över fällda vildsvin de senaste åren. Jaktåret 2014/2015 fälldes sex vildsvin och jaktåret därpå fyra. I år har hittills två vildsvin fällts skriver Östgöta Correspondenten.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser