Vill ha tydligare registrering av brott där vapen används

STOCKHOLM(JJ). Riksdagsledamöterna Ulf Berg, M, och Andreas Norlén, M, vill att det införs ett registreringssystem så att det blir möjligt att skilja mellan de brott som begås med legala och illegala vapen. Det här framgår av en motion som de båda skrivit tillsammans.

De båda riksdagsledamöterna pekar på att det är viktigt att brott med vapen bekämpas kraftfullt. Samtidigt framhåller de vikten av att åtgärderna som sätts in får effekt och inte drabbar oskyldiga människor.

De framhåller att de tycker att det är ett problem att det via polisens redovisning inte går att se vilka brott som begåtts med legala vapen och de brott där det använts illegala vapen. 
Detta menar Berg och Norlén skapar problem då detta gör det svårt att sätta in rätt åtgärder för att bekämpa brotten.

De båda riksdagsledamöterna menar att polisen lättare skulle kunna styra sina resurser till de områden där de ger mest effekt om man visste med vilka vapen som brotts begåtts med.
Dessutom pekar de på att detta skulle kunna ligga till grund för en vapenlagstiftning vars syfte är att minska brottsligheten med vapen – detta utan att jägare och sportskyttar drabbas av onödiga restriktioner.
I motion skriver de bland annat: ” Om exempelvis en stor del av vapnen som används vid brott är insmugglade kommer aldrig så kraftfulla åtgärder mot jägare och sportskyttar att lösa problemet.”

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser