Vill ha tydligare registrering av brott där vapen används

STOCKHOLM(JJ). Riksdagsledamöterna Ulf Berg, M, och Andreas Norlén, M, vill att det införs ett registreringssystem så att det blir möjligt att skilja mellan de brott som begås med legala och illegala vapen. Det här framgår av en motion som de båda skrivit tillsammans.

De båda riksdagsledamöterna pekar på att det är viktigt att brott med vapen bekämpas kraftfullt. Samtidigt framhåller de vikten av att åtgärderna som sätts in får effekt och inte drabbar oskyldiga människor.

De framhåller att de tycker att det är ett problem att det via polisens redovisning inte går att se vilka brott som begåtts med legala vapen och de brott där det använts illegala vapen. 
Detta menar Berg och Norlén skapar problem då detta gör det svårt att sätta in rätt åtgärder för att bekämpa brotten.

De båda riksdagsledamöterna menar att polisen lättare skulle kunna styra sina resurser till de områden där de ger mest effekt om man visste med vilka vapen som brotts begåtts med.
Dessutom pekar de på att detta skulle kunna ligga till grund för en vapenlagstiftning vars syfte är att minska brottsligheten med vapen – detta utan att jägare och sportskyttar drabbas av onödiga restriktioner.
I motion skriver de bland annat: ” Om exempelvis en stor del av vapnen som används vid brott är insmugglade kommer aldrig så kraftfulla åtgärder mot jägare och sportskyttar att lösa problemet.”

0 kommentarer

AKTUELLT

Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser