Vill ha fler älgar

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mera älg i de värmländska skogarna, skriver Svenska Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Jägareförbundet i Värmland har kontaktat skogsägare i länet som också är medlemmar i förbundet. Deras svar är entydigt. De anser att skogsskadorna är små eller acceptabla och vill öka älgstammens täthet.

– Vi vill att den starka älgjaktstradition som finns i Värmland skall leva vidare. Då måste vi komma tillbaka till en meningsfull jakt. Nyckeln till detta är enligt oss en jaktbar älgstam genom ett förbättrat och anpassat skogsbruk och en fungerande vargförvaltning, säger Anders Olsson, vice ordförande i Jägareförbundet Värmland i pressmeddelandet.

Enligt älgobs och spillningsinventering har älgstammen i Värmland ökat något, efter flera år av nedgång. Detta ger utrymme för en höjning av avskjutningsmålen för första gången på flera år.

Så länge Värmland bär en så hög andel av den svenska vargstammen måste länet också ha en högre älgtäthet än andra län för att få en meningsfull jakt.

– Självklart hoppas vi att de beslut om licensjakt på varg som kommer under september kommer ta hänsyn till vart vargkoncentrationerna är som störst. Värmland har under lång tid tagit ett mycket stort, ett allt för stort ansvar, för den skandinaviska vargstammen, säger Anders Olsson.

AKTUELLT

Debatt: Allt mindre trovärdigt att varg inte planterats ut

De norska akademikerna Øyvind Øverli och Torstein Steine finner det allt mindre trovärdigt att planerna på utplantering av varg i Sverige aldrig genomförts. Det skriver Øverli och Steine i den här debattartikeln, som först publicerades av norska sajten Forskning.no

Annonser