Vill förvalta klövviltet som helhet

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket vill att Regeringen avbryter arbetet med en författning om kronviltsförvaltning och istället fokuserar på en bredare förvaltningsplan som inbegriper alla klövvilt.

Bakgrunden är klövviltstammarnas utveckling i Sverige. I dag är det inte längre bara älg och rådjur som förvaltas i landet. Kronvilt, dovvilt och vildsvin ökar vilket kräver att klövviltet förvaltas tillsammans.

Naturvårdsverket vill därför inte fortsätta arbetet med en särskild kronviltsförvaltning. I stället vill de upprätta en flerartsförvaltningsplan baserad på geografisk indelning. Nu har de skickat en skrivelse till Regeringen om frågan.

– De utmaningar som viltförvaltningen står inför de närmsta åren behöver hanteras långsiktigt och utifrån en helhetssyn. Detta kommer att skapa ett underlag för framtida förslag om hur det fortsatta arbetet med att genomföra regeringens viltpolitik bäst utformas, säger Carl-Johan Lindström, vilthandläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Nya rekordsiffror för Jaktjournalen

Kungsbacka (JJ) Utvecklingen går framåt för Jaktjournalen som idag kan presentera rekordsiffror både för tidningen och hemsidan. – Jättekul att landets jägare uppskattar det vi gör, säger chefredaktör Holger Nilsson.

Jan-Erik och hunden drunknade

Kramfors (JJ) Det var Jan-Erik Söderström, Kramfors, och hans hund Rex, som i helgen hittades drunknade utanför Kramfors där de gått ned sig i en vak.

Annonser