Vill få jakthund som bet ihjäl höns avlivad

Svedala (JJ) En jakthund bet ihjäl åtta rashöns på en grannfastighet. Nu vill hönsägaren få jakthunden avlivad.

Enligt ägaren till åtta rashönsen finns det risk att jakthunden kan komma att ge sig på människor. Hundens ägare avvisar dessa misstankar och menar att hunden bara givit uttryck för sina jaktinstinkter.

Skånska dagbladet rapporterar om händelsen och skriver att hönsägaren polisanmält ägaren till jakthunden. Något beslut om avlivning finns ej ännu.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser