Vill detaljreglera älgjakten

Skaraborg (JJ) - Älgförvaltningen måste bli mer detaljstyrd. Vi måste bort från det gamla tänket, att det är arealen som avgör hur många älgar som ska skjutas. Det säger tillförordnade ordföranden i älgförvaltningsområdet Skaraborg norra, Tomas Kvarnrud.

Avskjutningen av älg kan inte ökas generellt. Det menar tillförordnade ordföranden i älgförvaltningsområde Skaraborg norra, Tomas Kvarnrud, där en ny älgförvaltningsplan nu måste tas fram. Foto: Istock

Åtta markägare i trakterna av Tibro överklagade älgförvaltningsplanen. De fick rätt och planen är upphävd.

Nu måste Tomas Kvarnrud och de övriga i ledamöterna i älgförvaltningsområde sex, i folkmun Skaraborg norra, det som till stor del geografiskt är gamla Skaraborgs län, upprätta en ny plan.

De överklagande markägarna förväntar sig att fler älgar skjuts.

”Stammen snabbt icke jaktbar”

Tomas Kvarnrud pekar på att avskjutningen inte kan ökas generellt.

– Tittar man på kartan så är det framförallt i den nordöstra och östra delen av vårt område som älgstammen är starkare. Ökar man tilldelningen rakt av kommer vi att få stora områden med mindre än sex älgar per tusen hektar i vinterstam, och då blir den snabbt icke jaktbar, säger Tomas Kvarnrud.

Älgförvaltningsromådee sex. De röda linjerna på kartan markerar områdets gränser. Foto: Google maps.

Förvaltningsområde nummer sex avgränsas i väster och öster av sjöarna Vänern och Vättern. I söder går gränsen från Lidköping i Väster till Hjo i Öster. I norr går gränsen från området söder om Askersund till området söder om Gullspång.

”Betar inte areal”

Tomas Kvarnrud har förståelse för enskilda markägare som drabbas av älgbetesskador och behöver få älgstammen minskad. Men han pekar på att en fungerande och bra plan för avskjutningen kommer att kräva mycket arbete.
– Vi måste titta på fodertillgången och inte hur stor areal det är fråga om. Vi måste också kartlägga hur älgarna flyttar sig för att nå exempelvis rapsodlingar. Älgar betar inte areal, de betar foder och därför måste avskjutningen detaljregleras, säger Tomas Kvarnrud.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Annonser