Vill att det jagas på kommunens mark

Lidköping (JJ) Marcus Källander (M) har lämnat in en motion om att kommunen ska ändra sin policy och börjar upplåta jakträtt på egen mark och egna fastigheter.

I motionen konstaterar Marcus Källander att att Götene kommun inte upplåter jakträtt inom sina fastigheter. Källander vill att kommunen ser över möjligheten att ändra denna princip till en mer välkomnade och tillåtande inställning.

Vidare lyfter han fram hur jakträtt och arrende bör vara ett sätt att skapa mervärde för att bo i kommunen. Detta skulle också underlätta för den nödvändiga viltvården, menar Källander.

Han föreslår att kommunen utreder möjliga fastigheter och mark att arrendera ut, och upplåter jakträtt inom sina fastigheter där så är möjligt.

AKTUELLT

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser