Vill att det jagas på kommunens mark

Lidköping (JJ) Marcus Källander (M) har lämnat in en motion om att kommunen ska ändra sin policy och börjar upplåta jakträtt på egen mark och egna fastigheter.

I motionen konstaterar Marcus Källander att att Götene kommun inte upplåter jakträtt inom sina fastigheter. Källander vill att kommunen ser över möjligheten att ändra denna princip till en mer välkomnade och tillåtande inställning.

Vidare lyfter han fram hur jakträtt och arrende bör vara ett sätt att skapa mervärde för att bo i kommunen. Detta skulle också underlätta för den nödvändiga viltvården, menar Källander.

Han föreslår att kommunen utreder möjliga fastigheter och mark att arrendera ut, och upplåter jakträtt inom sina fastigheter där så är möjligt.

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser