Vill att beslut om rovdjursskador efterlevs

Kungsbacka (JJ) Samebyarna i Dalarna, Härjedalen och Jämtland kräver nu att beslutet om max tio procent rovdjursskador på renskötseln blir verklighet.

Riksdagen har fattat beslut om max tio procent rovdjursskador, men det finns fortfarande samebyar som har långt högre tapp till rovdjuren.

Samebyarna skriver till regeringen och vill ärendet ska skickas till Riksdagen på nytt. Förslaget är att det nu blir lagfäst att rovdjursskadorna inte får överstiga tio procent.

Länsstyrelsen Jämtland fattade beslut om förebyggande skyddsjakt på 13 järvar. Då tog Naturvårdsverket av länsstyrelsen beslutanderätten om skyddsjakt på järv.

Med ett nytt beslut i Riksdagen hoppas samebyarna att skyddsjakt kan beviljas enklare.

– Det är riksdagen som stiftar lagar, därför har vi skrivit brevet. Med en lag i ryggen får vi en annan tyngd när vi kräver skyddjakt. Genom vårt brev kan vi åtminstone räkna med ett formellt svar, säger Marianne Persson, ordförande i Jiinjevarie sameby, till SVT Jämtland.

AKTUELLT

Så blir lojakten i Jämtland

Jämtland (JJ) Nu har länsstyrelsen i Jämtland beslutat hur årets licensjakt på lodjur blir. Bland annat delas länet upp i åtta olika jaktområden.

Ruona Burman går till Naturskyddsföreningen

Stockholm (JJ) Chefen för länsstyrelsens naturvårdsenhet i Jämtland, Ruona Burman, har fått nytt jobb – på Naturskyddsföreningen. Nu ska hon jobba med natur- och miljöfrågor och det samiska urfolkets rättigheter.

Annonser