Vilken beslutsrätt har länen i rovdjursfrågor?

DALARNA(JJ). Det råder oklarheter kring vilken beslutsrätt som länen egentligen har i rovdjursfrågor. Klart är att riksdagen gett länen ett större ansvar för rovdjursfrågorna. Men frågan är vilken beslutsrätt som de nya viltförvaltningsdelegationerna egentligen har.

Det var en oenig delegation i Dalarna som tog beslut om att 50 björnar ska skjutas. 
– Det ifrågasattes om det skulle beslutas om en siffra så det var där det blev oenighet och diskussion kring sättet att föreslå siffror, säger Mats Larsson, som företräder jakt- och viltvårdsintressena i delegationen, till Sveriges Radio Ekot.

Enligt förordningen ska viltförvaltningsdelegationerna inte ta beslut om detaljer utan bara om övergripande riktlinjer, detta orsakade oenighet i Dalarna om huruvida det var rätt eller fel att ta ett beslut om antalet björnar som får skjutas. 
– Det kan man diskutera men när man införde den nya rovdjurspolitiken och viltförvaltningsdelegationen så var andemeningen från politisk sida att det skulle vara regionalt och lokalt inflytande och det är ett tydligt sätt att tala om vad vi tycker, vi som är verksamma i länen, säger Larsson.

Om en viltvårdsdelegation skulle bryta mot statens regler så kan Naturvårdsverket fatta ett beslut om att återkalla dess beslutsrätt. Ola Larsson på Naturvårdsverket säger dock att det lokala inflytandet är centralt i den nya viltförvaltningen. 

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser