Vilken beslutsrätt har länen i rovdjursfrågor?

DALARNA(JJ). Det råder oklarheter kring vilken beslutsrätt som länen egentligen har i rovdjursfrågor. Klart är att riksdagen gett länen ett större ansvar för rovdjursfrågorna. Men frågan är vilken beslutsrätt som de nya viltförvaltningsdelegationerna egentligen har.

Det var en oenig delegation i Dalarna som tog beslut om att 50 björnar ska skjutas. 
– Det ifrågasattes om det skulle beslutas om en siffra så det var där det blev oenighet och diskussion kring sättet att föreslå siffror, säger Mats Larsson, som företräder jakt- och viltvårdsintressena i delegationen, till Sveriges Radio Ekot.

Enligt förordningen ska viltförvaltningsdelegationerna inte ta beslut om detaljer utan bara om övergripande riktlinjer, detta orsakade oenighet i Dalarna om huruvida det var rätt eller fel att ta ett beslut om antalet björnar som får skjutas. 
– Det kan man diskutera men när man införde den nya rovdjurspolitiken och viltförvaltningsdelegationen så var andemeningen från politisk sida att det skulle vara regionalt och lokalt inflytande och det är ett tydligt sätt att tala om vad vi tycker, vi som är verksamma i länen, säger Larsson.

Om en viltvårdsdelegation skulle bryta mot statens regler så kan Naturvårdsverket fatta ett beslut om att återkalla dess beslutsrätt. Ola Larsson på Naturvårdsverket säger dock att det lokala inflytandet är centralt i den nya viltförvaltningen. 

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser