Vildsvinsköttet stannar i jägarens frysbox

Landets vildsvinsjägare tycker om att äta vildsvinskött. Endast femton procent säljs vidare till butiker och restauranger. (Foto. Roger C Åström) Marknaden för vildsvinskött är ung jämfört med marknaden för annat viltkött och den fungerar inte fullt ut idag. Det visar en undersökning från Jordbruksverket. I dagsläget stannar mycket av vildsvinsköttet hos jägarna. Endast 15 procent av de skjutna vildsvinen 2012 nådde ut till butiker och restauranger.

– Tillgången på vildsvin ser olika ut i landet och vilthanteringsanläggningarna, som köttet måste passera för att kunna nå butik och restaurang, ser också olika ut. Ett jämnt inflöde av vildsvin till anläggningarna är en viktig förutsättning för att nå ut med mer kött på marknaden, säger Anna Wretling Clarin, en av utredarna.

De flesta vilthanteringsanläggningar hanterar små volymer av vildsvinskött och många har svårt att få lönsamhet eftersom omkostnaderna är höga för att ta emot enstaka djur. I vildsvinstäta län, som Skåne och Södermanland, finns däremot anläggningar som får in stora volymer kött och som inte har några svårigheter att få lönsamhet i hanteringen. Det är främst förädlat kött som går bra att sälja, exempelvis korv samt varm- och kallrökta produkter.

Fyra hinder motverkar en fungerande marknad
En enkätundersökning till vilthanteringsanläggningar, jägarförbund och livsmedelskedjor visar att det är främst fyra hinder som motverkar att mer vildsvinskött når butik och restaurang. Det handlar om hantering, kostnader, priser och okunskap hos konsumenterna.

Jägarförbunden ser först och främst problem med avsättningsmöjligheterna, kostnaderna blir för höga för att transportera få djur till vilthanteringsanläggningarna. Anläggningarna ser i sin tur hinder i hur jägarna hanterar viltet och de kostnader som de har för att ta emot köttet. Livsmedelskedjorna ser hinder i konsumenternas låga kunskap om vildsvinskött vilket ger en låg efterfrågan.

Hela kedjan är inte redo
Om mer vildsvinskött ska nå butik och restaurang måste hela kedjan, från jägare till konsument, fungera. Jägarna jagar för jaktupplevelsen och ser inte vildsvinen i första hand som ett livsmedel. Vilthanteringsanläggningarna är beroende av ett jämnt inflöde av vildsvin och livsmedelsbutikerna ser problem i att tillgången och efterfrågan är för osäker. Slutligen måste vi konsumenter både våga och vilja äta vildsvinskött.

AKTUELLT

Tracker har fått svenska ägare

Åmotsfors (JJ) Finska hundpejlföretaget Tracker har fått svenska ägare och satsar nu hårt på att utveckla produkter och kundservice. Investmentbolaget Nalka har bildat koncernen Open Air Group som satsar på företag inom jaktsegmentet.

Björn skjuten i Los

Hälsingland (JJ) En av de närgångna björnarna sköts på måndagskvällen inne i byn Los i Ljusdals kommun.

Björnjaktsbeslutet möts av besvikelse och glädje

Västerbotten (JJ) Björnjägaren Jonas Nordström skrek ut sin glädje när han fick beskedet att björnjakten startar som vanligt 21 augusti. – Jag vrålade så att jobbarkompisarna säkert ramlade ut sina stolar, säger Jonas Nordström.

Annonser