Vildsvinsförening bildas

Nu står det klart att ett vildsvinsskötselområde bildas av jägare, kommun och lantbrukare i Östra Mark.

I onsdags utsåg ett enigt möte att bilda en inerimstyrelse för Vildsvinsföreningen Östra Mark. Jägare, lantbrukare och Marks kommun ligger bakom den nya föreningen.Syftet är att lyfta fram de positiva effekter som vildsvinsstammen kan generera, till exempel för jakt i samverkan, anpassade jaktformer och ökade möjligheter till lantbruket och landsbygdsföretagandet i allmänhet.Redan i april träffades markägare och jägare för att diskutera vildsvinens framtid vid ett möte i Öxabäcks Bygdegård. (Se Jaktjournalens juninummer). Man endes då för att gå vidare och nu har man alltså utsett en interimstyrelse.Denna styrelse består av, ordförande Hans-Eje Persson, Richard Qvarfell, Carl-Hilding Persson, Morgan Larsson, Claes Berg, Mikael Fransson och Börje Johansson. Vid styrelsemöte den 16 oktober ska de ha besatt en styrelse med sekreterare och kassör. Sedan har styrelsen fått uppdrag att arbeta fram till den 27 februari 2007 då Vildsvinsföreningen i Östra Mark ska bildas.Målsättningen är nu att öka inventeringsarbetet. Idag känner man till minst 15 vildsvin inom området och uppskattningsvis rör det sig om ett 30-tal.Läs mer om bildandet av vildsvinsskötselområdet i kommande nummer av Jaktjournalen.

AKTUELLT

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Annonser