Vildsvinsförening bildas

Nu står det klart att ett vildsvinsskötselområde bildas av jägare, kommun och lantbrukare i Östra Mark.

I onsdags utsåg ett enigt möte att bilda en inerimstyrelse för Vildsvinsföreningen Östra Mark. Jägare, lantbrukare och Marks kommun ligger bakom den nya föreningen.Syftet är att lyfta fram de positiva effekter som vildsvinsstammen kan generera, till exempel för jakt i samverkan, anpassade jaktformer och ökade möjligheter till lantbruket och landsbygdsföretagandet i allmänhet.Redan i april träffades markägare och jägare för att diskutera vildsvinens framtid vid ett möte i Öxabäcks Bygdegård. (Se Jaktjournalens juninummer). Man endes då för att gå vidare och nu har man alltså utsett en interimstyrelse.Denna styrelse består av, ordförande Hans-Eje Persson, Richard Qvarfell, Carl-Hilding Persson, Morgan Larsson, Claes Berg, Mikael Fransson och Börje Johansson. Vid styrelsemöte den 16 oktober ska de ha besatt en styrelse med sekreterare och kassör. Sedan har styrelsen fått uppdrag att arbeta fram till den 27 februari 2007 då Vildsvinsföreningen i Östra Mark ska bildas.Målsättningen är nu att öka inventeringsarbetet. Idag känner man till minst 15 vildsvin inom området och uppskattningsvis rör det sig om ett 30-tal.Läs mer om bildandet av vildsvinsskötselområdet i kommande nummer av Jaktjournalen.

AKTUELLT

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser