Vildsvinen kan orsaka maskinskador

VÄXJÖ(JJ). Vildsvinen kan orsaka maskinskador för de som odlar mark. Marken sargas av djuren och när exempelvis en slåtterkross körs över marken kan knivarna förstöras.

Detta är något som Magnus Johansson i Växjö har fått erfara. Han har tvingasts byta samtlgia knivar på sin slåtterkorss efter att ha slagit helsäd på åkrar som vildsvinen bökat upp. Djuren hade bökat upp både utsädet och småsten. 

Han konstaterar också att det var ett misstag att blanda havre och ärter på en åker som inte är inhägnad. 
Vildsvinens bökande gör det också svårare att skörda det som växer nära marken, exempelvis liggsäd.

Daniel O Riesterer odlar mark i Upplands-Bro och han har varit nära att köra ner i hål som vildsvinen gjort. Och han har lagt ner mycket tid för att jämna till åkrar som djuren bökat upp. 
– Man borde ge jägarna mer frihet under ansvar och jobba för att få bort svinen från grödorna genom intensivare fodring i skogsområden. Små resurser till jakten betalar sig snabbt i jämförelse med kostnader och intäktsminskningar hos odlarna och problem som uppstår i förlängningen. Vi har ännu inte sett kulmen på tillväxten i vildsvinsstammen, säger
Daniel O Riesterer till ATL Lantbrukets Affärstidning. 

0 kommentarer

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser