Vildsvinen avancerar mot Kalmars stadsbebyggelse

KALMAR(JJ). Vildsvinen avancerar nu mot Kalmars stadsbebyggelse. För att få kontroll över vildsvinsstammen kan det bli aktuellt med jakt i tätorternas strövområden. - Det kan i alla fall bli tal om att vi måste avlysa strövområden för folk vissa dagar för att kunna jaga vildsvin där för att vi ska kunna trycka bort vildsvinen från tätbebyggelsen och tillbaka ut i skogarna, säger Jägarförbundets länsordförande Folke Fagerlund till Östran Lokaltidningen.

Trots att det skjutits cirka 1 000 vildsvin i Kalmar kommun, mellan första april förra året och mars i år, så måste alltså jakten öka. 
Under vintern har vildsvinen kommit allt närmare stadsbebyggelsen i Kalmar. 

Fagerlund menar att en effektiv jakt kräver samarbete mellan jaktlagen och att man kanske måste införa dagjakt med hund.

Målet är att få bort vildsvinen från bebyggelsen och åkrarna. Förutom ökad jakt arbetar man också med att flytta stödutfodringar och åtelplatser in i skogarna.
Det här rapporterar Östran Lokaltidningen.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser