Vildsvin i Mark nybildad förening

Tidigare i vår bildades "Vildsvin i Mark" en vildsvinsskötselförening som ska ta tillvara både markägarnas och jägarnas intressen.

Intresset för ett vildsvinsskötselområde inom Mark har varit stort. Nyligen bildades ”Vildsvin i Mark” som totalt omfattar nära 18 000 hektar jaktmark i bygden runt Öxabäck.Vid föreningens bildande omvaldes flera ledamöter från den inledande interimstyrelsen. ”Vildsvin i Mark” har följande styrelse. Vald på ett år, ordförande Hans-Eje Persson. Övriga ledamöter valda på två år, Börje Johansson, Carl-Hilding Persson, Rickard Qvarfell, Claes Berg, Emanuel Lundstedt och Mikael Fransson.Föreningen rekommenderade vedertagen avskjutning på årsgrisar och kultingar. Man ansåg också att det måste vara möjligt att utföra eftersök över gränserna inom vildsvinsskötselområdet.Gemensamma foderinköp kommer att arrangeras. Dessutom har föreningen en egen hemsida – www.vildsvinimark.se. Där kommer all information om verksamheten att presenteras. Inom kort kommer även en inventeringsmall att läggas ut på sidan. – Vår ambition och målsättning är att kunna trygga vår landsbygd med en godtagbar vildsvinsstam inom vårt vildsvinsområde så att alla vi människor kan leva ostört utan problem. Vi vill också lyfta fram de positiva effekter som vildsvinsstammmen kan generera i t ex jakt i samverkan, anpassade jaktformer och ökade möjligheter för lantbruket och landsbygdsföretagandet i kommunen, deklarerar föreningen i sin verksamhetsplan.Redan i mitten av juni arrangeras skyttekurs hos Mikael Tham. Och den 4-5 augusti blir det kurs i eftersök tillsammans med Leif Fredriksson och Per Kristoffersson.

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser