Vildsvin i Mark nybildad förening

Tidigare i vår bildades "Vildsvin i Mark" en vildsvinsskötselförening som ska ta tillvara både markägarnas och jägarnas intressen.

Intresset för ett vildsvinsskötselområde inom Mark har varit stort. Nyligen bildades ”Vildsvin i Mark” som totalt omfattar nära 18 000 hektar jaktmark i bygden runt Öxabäck.Vid föreningens bildande omvaldes flera ledamöter från den inledande interimstyrelsen. ”Vildsvin i Mark” har följande styrelse. Vald på ett år, ordförande Hans-Eje Persson. Övriga ledamöter valda på två år, Börje Johansson, Carl-Hilding Persson, Rickard Qvarfell, Claes Berg, Emanuel Lundstedt och Mikael Fransson.Föreningen rekommenderade vedertagen avskjutning på årsgrisar och kultingar. Man ansåg också att det måste vara möjligt att utföra eftersök över gränserna inom vildsvinsskötselområdet.Gemensamma foderinköp kommer att arrangeras. Dessutom har föreningen en egen hemsida – www.vildsvinimark.se. Där kommer all information om verksamheten att presenteras. Inom kort kommer även en inventeringsmall att läggas ut på sidan. – Vår ambition och målsättning är att kunna trygga vår landsbygd med en godtagbar vildsvinsstam inom vårt vildsvinsområde så att alla vi människor kan leva ostört utan problem. Vi vill också lyfta fram de positiva effekter som vildsvinsstammmen kan generera i t ex jakt i samverkan, anpassade jaktformer och ökade möjligheter för lantbruket och landsbygdsföretagandet i kommunen, deklarerar föreningen i sin verksamhetsplan.Redan i mitten av juni arrangeras skyttekurs hos Mikael Tham. Och den 4-5 augusti blir det kurs i eftersök tillsammans med Leif Fredriksson och Per Kristoffersson.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser