Vildsvin etablerade i Jämtland

Vildsvin har flera gånger setts i de södra delarna av länet. Tidigare har rapporterats om vildsvinens bland annat i Gåssjö utanför Ytterhogdal. – Vildsvin är flockdjur, om man ser ett så är det sannolikt fler i närheten, säger Ann Larsson vid Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Nu anordnar LRF ett möte i Ytterhogdal för att diskutera frågan hur jägare och markägare ska hantera det nyanlända djuret. Till mötet har man bland annat bjudit in en jordbrukare från Småland som ska berätta om sina erfarenheter av vildsvin samt Länsstyrelsen. Syftet är även att sprida kunskap och föra en dialog om vildsvinets etablering i länet.

 

 

– Det finns en hel del saker att prata om, hur kommer vildsvinen att påverka skogbruket och jakten i länet, säger Ann Larsson.

AKTUELLT

Fällde vargar från tre olika revir

Dalarna (JJ) Licensjakten på varg i Dalarnas län är avlyst och nu har kropparna identifierats. DNA-analys visar att djur från tre olika revir fällts under jakten.

Hur stoppas aktivister som saboterar vargjakt?

Västmanland (JJ) Aktivister stör vargjakten i Kölstareviret i Västmanland. – Det är märkligt att polisen inte agerar, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen i Jaktjournalens webbradio. Men polisen meddelar att utredning pågår.

Evalds företag ruinerades av Naturvårdsverket – nu stämmer han staten

Evald Hellgren bedrev en blomstrande näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Evald vände sig till Justitiekanslern för att få ersättning för sina förluster men fick avslag med motiveringen att Naturvårdsverkets fel inte varit tillräckligt ”uppenbart”. Nu stämmer Evald Hellgren staten med hjälp av Centrum för rättvisa.

Annonser