Viktigt fortsätta hjälpa rådjuren

SUNDSVALL(JJ). Även om den tuffa vintern är över och våren anlänt så är inte faran över för rådjuren. Det är nu som rådjuren är svagast. Christel Johansson, jaktvårdskonsuletn för Jägareförbundet Region Mitt, säger till Dagbladet att det är viktigt att fortsätta hjälpa rådjuren så att de kan överleva.

– Ända till i maj kan rådjuren behöva extra foder, till exempel ensilagebalar, rotfrukter, spannmålskross eller foderpellets. Torrt hö är olämpligt om det inte är av bra kvalitet med inslag av klöver och örter och ges under hela vinterhalvåret, säger Christel Johansson till Dagbladet.

Foder ska dock inte läggas ut till klövvilt i närheten av bilvägar på grund av att de då kan bli en trafikfara.
Hon påpekar också vikten att hundägarna har sina djur i koppel för att inte störa viltet.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser