”Vicker och vårkorn stoppar vildsvinen”

Stockholm (JJ) Åva Gård har drabbats av stora ekonomiska förluster efter att vildsvin förstört vallen. Nu säkrar man vallskörden genom att så in vallen i skyddsgröda med vicker och vårkorn. - När vi gör så här går vildsvinen inte ut i vallodlingen, säger Fredrik Segerberg.

Vicker och vårkorn skyddar vallskörden och stoppar vildsvinen på Åva Gård. ( Foto: Roger C Åström)

Marken som tillhör gården ligger i ett naturreservat och angränsar till Tyresta nationalpark, en begränsande faktor för jakt i området. Under 2013 förlorade Åva Gård cirka 80 000 kronor till följd av vallskador som orsakats av vildsvin. Vildsvinsbeståndet i trakten hade då ökat kraftigt efter att stödutfodring skett på närliggande marker.

– Vi kommer inte att bli av med vildsvinen. Därför gäller det att skapa en mindre gästvänlig miljö för dem, säger Fredrik Segerberg.

Efter att vildsvinsangrepp upprepade gånger gett kraftigt försämrad vallskörd har paret bytt växtodlingsstrategi. Sedan 2014 sår de in vallen med fodervicker och vårkorn som skyddsgröda. Sedan dess har vallskadorna på gårdsarrendet sjunkit till cirka 25 000 kronor under 2015.

Enligt Fredrik Segerberg skyddas vallinsådden eftersom fodervickern är så tätt växande och snärjande att vildsvinen inte vill ta sig in i insådden. Skyddsgrödan skördas sedan som helsäd och ensileras i plansilo varvat med gräsvall, skriver Land /Landtbruk.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser