Varnar för att markägare mister inflytande

VÄSTERBOTTEN(JJ). Conny Sandström, tidigare ordförande för Jägarnas Riksförbund, varnar för vad som händer med älgförvaltningen i främst Västerbotten. Han menar att markägare kommer att mista allt inflytande.

Sandström äger själv mark och är även jägare.
– Enligt nu gällande förslag kommer Västerbotten att delas upp i fyra älgförvaltningsområden om vardera cirka en miljon hektar. Ingen som sitter i samråden där kommer att ha en sportslig chans att ha koll på älgstammarna och föra en dialog med hundratals jaktlag. Upplägget passar jägarna och deras heltidstjänstemän, men markägarna kan glömma allt inflytande, förklarade Conny Sandström under LRF:s regionstämma som hölls under förra veckan. 

Han menar att just Västerbotten utmärker sig, i andra län inrättas fler förvaltningsområden. 
Sandström har inte heller några stora förhoppningar om att det ska bildas älgskötselområden i Västerbotten för att det ska bli en lokal styrning av jakten. 
Det här rapporterar tidningen Land Lantbruk & Skogsland.

AKTUELLT

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström.

Webbradio: Jarlås larm om ökad tjuvjakt ifrågasätts

Kungsbacka (JJ) Tjuvjakten på stora rovdjur eskalerar. Det är budskapet som miljöåklagare Christer B Jarlås för fram i en SVT-intervju. Jägareförbundets Daniel Ligné är kritisk. – Senaste undersökningen är från 2011 och då minskade den illegala jakten, säger Ligné i Jaktjournalens webbradio.

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Annonser