Värmlandsjägarna manas till försiktighet

Värmland (JJ) På måndag är det älgjaktspremiär i mellersta och södra delen av Värmland. Anders Olsson, vice ordförande i Svenska Jägareförbundet manar till en försiktig och balanserad avskjutning.

– Trenden pekar mot att älgstammen ökar i Värmland. Det är dock väldigt stora variationer mellan olika områden och det krävs fortsatt en stor försiktighet, säger Anders Olsson, vice ordförande i Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Förra året låg antalet fällda älgar på samma nivåer i länet som i slutet av 1950-talet. Älgjakten i Värmland kan idag jämföras med älgjakten i Skånes slättbygder och Norrbottens fjällmassiv.

– Jägareförbundet Värmland ser dock positiva tecken i de inventeringar som genomförts.   Jägarna i Värmland har tagit ett stort ansvar de senaste åren och bedrivit en försiktig avskjutning. Detta gör att älgstammen sett över hela länet visar på en svag ökning. Det är mycket positivt att vi vänt den negativa trenden men vi måste vara fortsatt försiktiga för att bibehålla den, säger Anders Olsson.

Alla jaktlag uppmanas att vara försiktiga med att skjuta stora, vuxna djur och låta kalvjakten styra uttaget. Behovet av att stärka älgstammen är stort och kalvjakten bör vara vägledande. Vargantalet är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

– Om man inte har några kalvar under jakten så ska det självklart heller inte skjutas vuxna djur, säger Anders Olsson.

Det nyligen tagna beslutet om årets licenstilldelning för varg kommer inte förändra älgarnas utsatta situation och Anders Olsson vill se en minskning av vargstammen i Värmland, där koncentrationen är som störst.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser