Vårjakt på Åland

Åland (JJ) 2 600 åländska jägare får fälla 4 300 alfåglar under årets vårjakt under tiden 15 april -25 maj.

Landskapsregeringen har beslutat tillåta vårjakt på alfågelhanne. Honorna är som tidigare fredade. Totalt ska 4 300 fåglar fördelas på 2 600 jägare vilket innebär att de flesta får åtminstone en fågel att fälla. På grund av det sena beslutet har myndigheterna svårt att hinna få ut tillstånden till samtliga jägare i tid. För att jaga måste man ha med sitt tillstånd. Med tillståndet följer anvisningar om hur jägarna ska ta tillvara på bytet. På grund av fågelinfluensan ska fåglarn plockas, svedas, tas ur och förpackas på skjutplatsen. Jägarna uppmanas även att iaktta god hygien. Händerna ska tvättas med tvål och vatten och rengöras från fågelrester, fjädrar och dun. Kläderna ska tvättas efter jakten och skorna rengöras. Skor som används vid jakten får inte tas med in i hönshuset när jägarna kommer hem.  Hundar som varit med på jakten får inte komma i kontakt med tamfåglar hemma på gården.

AKTUELLT

Jaktförordning strider mot Europakonventionen

Kungsbacka (JJ) Högsta förvaltningsdomstolen slog häromdagen fast att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen. En skogsägare hade rätt att överklaga Naturvårdsverkets beslut om avslag på skyddsjakt på älg till domstol.

Jaktfilm: Se när bocken fälls

I nya numret av Jaktjournalen återfinns ett bockjaktreportage signerat Julius Berg. Han hade också filmkamera med sig och fick skottsekvensen på den udda bocken fångad på film.

Stövar-SM för rävhundar flyttas

Värmland (JJ) Stövar-SM för rävhundar kommer inte som planerat att arrangeras i Norrbottens län. I stället blir det Värmlands stövarklubb som tar över stafettpinnen och arrangerar mästerskapet i vinter.

SKK och Agria fortsätter samarbete

Kungsbacka (JJ) Svenska kennelklubben och försäkringsbolaget Agria har skrivit under ett nytt avtal för fortsatt samarbete i ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

Säljer mer än 550 åtelkameror i månaden

Kungsbacka (JJ) Bara hos Hylte Jakt & Lantman och Z-Aim säljs mer än 550 åtelkameror i månaden. Nu är frågan om försäljningen kan öka ytterligare sedan kamerorna blivit möjliga att använda utan tillstånd för jägare.

Annonser