Vargwebben öppnas idag

Gävle (JJ) Idag öppnas landets vargwebbar för de revir i Sverige och Norge där föryngring har skett i år. Övriga sändarförsedda vargar har kunnat följas sedan den 21 augusti. Vargwebben är ett instrument för främst jägare och tamdjursägare att kunna veta i vilket område sändarförsedda vargar uppehåller sig.

Vargwebben visar inom vilken 1×1 milruta de sändarförsedda vargarna befinner sig vid en viss tidpunkt. Vanligen ges en position per dygn.
Trots att Vargwebben inte visar alla individer i ett revir utan bara de som är sändarförsedda, och trots att vargar kan röra sig över stora ytor på mycket kort tid, medför Vargwebben en känsla av förutsägbarhet för jägare med löshund och ägare av tamboskap.  

Frågan om vargwebben är komplicerad säger Stefan Henriksson, enhetschef på Naturförvaltningsenheten vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
– En öppenhet från myndigheterna och en möjlighet för jägare och tamdjursägare att undvika vargarna ska vägas mot risken för missbruk. Vår samlade bedömning är dock att fördelarna med en vargwebb är större än de potentiella nackdelarna.  

1 kommentar

AKTUELLT

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser