Vargvalpar i Jämtland tros vara döda

JÄMTLAND(JJ). I våras föddes det troligen vargvalpar i Jämtlands län, det är oklart vad som hänt med valparna efter det men de bedöms inte vara i livet. – Vi vet inte om de var dödfödda eller om de förorsakats på något sätt men de bedöms inte vara i livet, säger Linda Ersson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jämtlands län, till Länstidningen.

Valparna tros ha fötts i Tandsjöreviret, som även berör Dalarnas län. Varghonan är sändarförsedd och därför har man kunnat se att hon legat på samma ställe under maj månad, troligen har hon då fött ungar.

Det är ovanligt med vargföryngringar i länet och förutom de valpar som troligen föddes under våren så har det inte skett någon föryngring under de senaste åren. 
Det här rapporterar Länstidningen i Östersund.

AKTUELLT

Annonser