Vargrevir i Skåne?

Varghonan som funnit en tid i södra Sverige har återvänt till Skåne.

– Tidigt i morse var den nära Blekingegränsen och är nu tillbaka igen, bekräftar Nils Carlsson, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Skåne, till Kristianstadsbladet.
Exakt var den befinner sig är hemligt och länsstyrelsens personal tror att vargtiken kan tänka sig att starta ett revir här.

AKTUELLT

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser