Vargkonflikten med EU fortsätter

Licensjakten på varg är sker enligt EU:s regler, enligt miljöminister Andreas Carlgren. Trots detta räknar Carlgren inte kunna komma överens med EU-kommissionen.

Svenska miljöorganisationer anmälde förra året Sverige för brott mot EU:s art- och habitatdirektiv. EU-kommissionen har gått på anmälarnas linje och inte nöjt sig  med svenska regeringen svar på de frågor man ställt. Nu hotar kommissionen med att dra ärendet till EU-domstolen.
Sverige och miljöminister Andreas Carlgren har ytterligare en chans att övertyga EU-kommissionen, därefter återstår ett avgörande i domstol.  

När svenska jägare skjuter landets vargar är det illegal jakt på en utrotningshotad art, enligt EU-kommissionen.
– EU:s miljökommissionär har – trots en omfattande brevväxling med svenska regeringen – helt enkelt inte förstått avgörande delar i den svenska vargpolitiken, hävdade Andreas Carlgren vid en presskonferens på måndagen där han presenterade Sveriges senaste svar till EU.
I sitt senaste svar vidhåller svenska regeringen att den omtvistade licensjakten på varg är en avgörande pusselbit i arbetet med att genetiskt förstärka landets hårt inavlade vargstam genom att tillföra nya vargar utifrån.
Jakten är en förutsättning för att öka acceptansen för vargen bland dem som bor granne med rovdjuren. Att först flytta in vargar och sen hålla jakt hade aldrig gått, enligt Carlgren.
– Vi har en alldeles för låg acceptans för vargen för att det skulle vara möjligt, sade han. De två senaste vintrarnas vargjakt har fungerat. Acceptansen för vargen har ökat, enligt den svenska regeringen som stöder sig på en forskarrapport från Göteborgs universitet; en rapport som EU-kommissionen hittills inte ansett vara underlag nog för en sådan slutsats.
Regeringen hänvisar också till en rapport från det ideella forskarnätverket LCIE, Large Carnivore Initiative for Europe, som konstaterar att jakten inte utgjort något hot mot vargpopulationen.
Det finns dock ett antal villkor som måste uppfyllas för att den slutsatsen ska fortsätta gälla., skriver tidningen Riksdag och Departement

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Annonser