Vargjakten kan komma upp i EU-domstolen

STOCKHOLM(JJ). Allt tyder på att kommissionen kommer att dra den svenska licensjakten på varg inför EU-domstolen. I ett brev till regeringen ifrågasätter kommissionen bland annat syftet med jakten i januari. Det här uppger Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

En anmälan av den svenska licensjakten på varg lämnades i mars 2010 till EU-kommissionen av Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige. Anmälan gällde brott mot art- och habitatdirektivet.

Denna anmälan har gjort att kommissionen tagit det första steget mot att dra Sverige inför EU-domstolen. Det innebär att medlemslandet får möjlighet att förklara sig enligt EU-fördragets artikel 258.
– Kommissionen har helt klart tagit vår anmälan på allvar, vilket ger hopp om vargens framtid i Sverige. Kommissionen skickar en viktig signal till riksdagspartierna när de gör utfästelser om rovdjurspolitiken inför valet. Den så kallade licensjakt som skedde i januari var ett hårt slag mot en hotad djurart som Sverige har ett ansvar för, ett ansvar som är klart fastlagt i EU:s rättsakter, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att varg är en av de hotade arter som skyddats av EU:s art- och habitatdirektiv. Det säger att en så kallad ”gynnsam bevarandestatus” ska upprätthållas för de skyddade arterna. Bevarandestatusen får inte försämras.
Organisationerna bakom anmälan menar att vargstammen i Sverige inte har gynnsam bevarandestatus.

I brevet skriver kommissionen bland annat att det förefaller ”som om licensjakten och den nya vargpolitiken har gjort bevarandestatusen för vargen mindre gynnsam” och ifrågasätter på vilken vetenskaplig grund regeringen satt gränsen för antalet vargar i Sverige till 210 individer, ett av de skäl som anfördes som argument för jakten.

Kommissionen ifrågasätter också själva syftet bakom licensjakten, som kommissionen anser oklart. Sammanlagt innehåller brevet inte mindre än 22 skarpt formulerade frågor till Sverige.
– Det är sorgligt att vi numera ska behöva gå till EU för att freda hotade djurarter i Sverige. EU:s rättsmaskineri maler så långsamt att det är möjligt att timmen redan kan vara slagen för de svenska vargarna när EU-domstolen slutligen avgör ärendet, såvida vi inte får en snabb tillnyktring av den svenska politiken, säger Mikael Karlsson.

AKTUELLT

Annonser