Vargjakten i Sjundareviret förlängs på nytt

Gnesta (JJ) I dag beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förlänga skyddsjakten på en varg i Sjundareviret.

Skyddsjakten får pågå fram till och med den 31 augusti och genomförs för att minska risken för angrepp på tamboskap i området

Under skyddsjakten som påbörjades den 3 maj har hittills ingen varg fällts i området. Länsstyrelsen bedömer att de skäl för skyddsjakt som redovisas i det tidigare beslutet kvarstår.

Länsstyrelsen bedömer också att förutsättningarna för skyddsjakt enligt 23 a-b §§ jaktförordningen är uppfyllda.  Vad gäller förutsättningen ”om det inte finns någon annan lämplig lösning” kan konstateras att permanenta förebyggande åtgärder ännu inte kunnat garanteras i tillräcklig utsträckning. Skyddsjakten förlängs därför till 31 augusti 2016. I övrigt ska beslutet gälla oförändrat vad avser villkor i fråga om omfattning, jaktområde, jaktmedel med mera, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser