VARGJAKT 2011 – JJ uppdaterar kontinuerligt!

I dag startar årets vargjakt. Totalt får 20 vargar fällas i sex län. Jaktjournalen kommer kontinuerligt att uppdatera med information och bilder om hur jakten fortlöper.

Det var år 2009 som riksdagen tog beslut om en ny rovdjurspolitik som bland annat innebär en ökad regionaiserad rovdjursförvaltning, samt genetisk förstärkning av vargstammen genom flytt av vargar. Licensjakten på varg ses som en kompensation för denna flytt av vargar.

Förra året tillät Naturvårdsverket jakt på 27 vargar i fem län. Och i år är det alltså 20 vargar som får fällas, jakten bedrivs i år i sex län. 
Enligt Naturvårdsverket är målet att beslut om licensjakt ska användas för att vargstammens tillväxt ska begränsas, samt att det maximala antalet vargar ska uppgå till 210 djur. 

AKTUELLT

Annonser