Vargföryngring presenterad

Kungsbacka (JJ) Viltskadecenter har presenterat en delrapport över den svenska vargstammens föryngring. Förra året skedde reproduktion i 37 revir, inklusive gränsrevir.
Viltskadecenters illustration över revir med föryngring 2013

Vargstammen i Sverige fortsätter att växa. I den senaste lägesrapporten från Viltskadecenter presenteras 37 vargrevir där föryngring ägde rum 2013. Fem av dessa är revir som ligger i gränsmarkerna mellan Sverige och Norge.

Jämfört med fjolårets inventering har det skett föryngring i fem fler revir det senaste året, alltså våren 2013. Vårens föryngring räknas inte i in i inventeringssiffrorna som alltid släpar ett år.

Enligt Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter bör man inte stirra sig blind på siffrorna och jämföra dem år för år. I stället bör man se på med långsiktiga trender.

– Det blir lätt så att man ser att beståndet inte ökat från ett år till ett annat och då säger att till exempel den illegala jakten ökat. Man bör i stället se på utvecklingen över en tioårsperiod och då kan man se en tillväxt på 20 procent, säger hon.

Den 15 juni presenteras hela det preliminära inventeringsresultatet som också redovisar vinterpopulationen 2013/2014.

AKTUELLT

Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Hållbarhetstänk bakom unik älgtrofémöbel

Vem skulle inte vilja sitta bekvämt och varje gång tänka på att lädret faktiskt kommer från ett vilt man själv fällt. För Nils Kjerstadius, vd på familjeföretaget Cuero Design var det en självklarhet att erbjuda jägare den här möjligheten.

Risk för att vinterns vargjakt uteblir

Kungsbacka (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar är den kommande vinterns licensjakt på varg i fara. Det uppskattade antalet vargar är obetydligt fler än Naturvårdsverkets miniminivå på 300 individer. Jägareförbundet jobbar nu för att Riksdagens mål på minst 270 vargar ska gälla.

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Annonser