Vargbesök i Norrtäljetrakten

En sändarförsedd varg befinner sig sedan några dagar i Norrtäljetrakten. Vargen har rört sig över stora områden sedan den lämnade reviret i Gävleborgs län, rapporterar länsstyrelsen i Stockholm.

Vintern 2008/09 registrerades en familjegrupp bestående av 7-8 vargar i Galvenområdet i Gävleborgs län. Med hjälp av DNA-analys konstaterades att en av föräldrarna var en invandrad finsk/rysk varg. Föräldraparet samt två valpar försågs då med GPS-halsband. Anledningen är bland annat att familjen, och då i synnerhet valparna, är av särskilt genetiskt intresse eftersom en förälder är invandrad från Finland/Ryssland. En av valparna har vandrat söderut och befinner sig nu i Norrtälje kommun.

– Vi följer detta noga eftersom den genetiska situationen för den svenska vargstammen är mycket problematisk. Den skandinaviska vargstammen uppvisar en varierande grad av inavelsdefekter och även om antalet vargar ökar så är vargstammen inte långsiktigt säkrad, säger Anders Nylén, naturvårdschef, Länsstyrelsen i Stockholm.

Den sändarförsedda vargen som just nu befinner sig i länet bedöms kunna bidra till att minska antalet inavelsdefekter i framtiden.

AKTUELLT

Film: Här behöver viltet inte svälta ihjäl

Fagersta (JJ) Det kommer larmrapporter att vilt är på väg att svälta ihjäl runt om i Sverige. Ännu är det inte för sent att hjälpa djuren som Uwe och Kjell gör i Fagersta. Jaktjournalen hälsade på med filmkamera.

Webbradio: Så ska vargarna i Rackstadreviret tas bort

Värmland (JJ) Vargdödade jämthundshanen Emil kommer att betyda slutet för Rackstadreviret. Alfavargarna ska skjutas och länsstyrelsens förhoppning är att reviret upplöses, berättar länsstyrelsens rovdjurshandläggare, David Höök, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser