Vargarna i Roslagen blir kvar

Norrtälje (JJ) Naturvårdsverket har inga planer på att ingripa mot den vargfamilj som etablerat sig i Roslagen trots att vargarna rev och dödade en kalv på Beatebergs gård i Rö i början av augusti.

Förvaltningen av vargarna vilar på Naturvårdsverket och pengar till vargstängsel kommer från Jordbruksverket. Länsstyrelsen är en mellaninstans med varierande grad av inflytande. Stockholms läns viltförvaltningsdelegation leds av landshövding Per Unckel som till sin hjälp har tolv ledamöter med ersättare från politiska partier samt olika intresseorganisationer.  
Enligt Anna-Helena Lindahl, Naturvårdsverket, finns det inget som i dagsläget talar för några ingripanden mot den vargfamilj som etablerat sig i Roslagen. Naturvårdsverket arbetar i första hand med frågor som handlar om att förstärka vargstammen i Sverige.    
När det gäller viltstängsel till skydd mot rovdjur vilar ansvaret på Jordbruksverket som har bidraget kopplat till det nuvarande landsbygdsprogrammet, vilket delfinansieras av EU.
Enligt miljöersättningsföreskrifterna kan bidrag till rovdjursstängsel ges till djurägare som har får, getter, nöt och häst. I Stockholms län delas det än så länge bara ut till fårägare. Hittills har tio fårägare fått sina ansökningar beviljade. I Roslagen rör sig två vuxna vargar med fyra ungar.  

0 kommentarer

AKTUELLT

Webbradio: Hövdingen om vargbråket i Värmland

Värmland (JJ) Nu svarar landshövding Kenneth Johansson på kritiken mot vargförvaltningen i Värmland. Han är inte nöjd med vargsituationen i länet. – Nej, nöjd är jag inte, men vi gör det bästa utifrån de centrala beslut vi har, säger Kenneth Johansson i Jaktjournalens Webbradio.

Ny matematik kan ändra vargstammens storlek

Kungsbacka (JJ) Ett nytt beräkningssätt av vargstammens storlek planerar att införas 2019. Det förslag som ligger på bordet idag skulle i ett slag kunna minska vargstammen radikalt. – Därför är det väldigt viktigt att jägarna deltar i den spillningsinventering som inleds den första oktober, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen.

Annonser