Vargarna i Roslagen blir kvar

Norrtälje (JJ) Naturvårdsverket har inga planer på att ingripa mot den vargfamilj som etablerat sig i Roslagen trots att vargarna rev och dödade en kalv på Beatebergs gård i Rö i början av augusti.

Förvaltningen av vargarna vilar på Naturvårdsverket och pengar till vargstängsel kommer från Jordbruksverket. Länsstyrelsen är en mellaninstans med varierande grad av inflytande. Stockholms läns viltförvaltningsdelegation leds av landshövding Per Unckel som till sin hjälp har tolv ledamöter med ersättare från politiska partier samt olika intresseorganisationer.  
Enligt Anna-Helena Lindahl, Naturvårdsverket, finns det inget som i dagsläget talar för några ingripanden mot den vargfamilj som etablerat sig i Roslagen. Naturvårdsverket arbetar i första hand med frågor som handlar om att förstärka vargstammen i Sverige.    
När det gäller viltstängsel till skydd mot rovdjur vilar ansvaret på Jordbruksverket som har bidraget kopplat till det nuvarande landsbygdsprogrammet, vilket delfinansieras av EU.
Enligt miljöersättningsföreskrifterna kan bidrag till rovdjursstängsel ges till djurägare som har får, getter, nöt och häst. I Stockholms län delas det än så länge bara ut till fårägare. Hittills har tio fårägare fått sina ansökningar beviljade. I Roslagen rör sig två vuxna vargar med fyra ungar.  

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser