Vargar på väg att bilda revir i Västerbotten

Umeå (JJ) Länsstyrelsen i Västerbotten tror att två vargar kan vara på väg att bilda revir och bli bofasta i Nordmalingstrakten.

Länsstyrelsen i Västerbotten misstänker att vargar är på väg att bilda revir i trakterna av Nordmaling. ( Foto iStock)

Efter Junselereviret, som fanns i gränstrakterna mellan Västerbottens och Västernorrlands län under perioden hösten 2012 – våren 2014, är Nordmalingsreviret andra reviret med ett vargpar som konstateras i länet sedan först halvan av 1900-talet.

Förra veckan angreps en jakthund av en varg i samband med en harjakt, vid Högåker utanför Nordmaling.

Sedan attacken har länsstyrelsen varit ute och spårat för att ta reda på mer om vargen. Resultatet av spårningen pekar åt att det är två vargar.

– Vi bedömer att det är en hane och en hona. Åtminstone honan markerar revir regelbundet, medan hanen är mer återhållsam, säger Michael Schneider, rovdjuransvarig på Länsstyrelsen.

Spåren har hittills hittat i ett begränsat område mellan Norrfors, Nyåker och Klöse i Nordmalings kommun.

I området bedrivs renskötsel. Därför är nu en dialog med samebyarna inledd, för att samla mer information hur det ska tas vidare.

– Men det är för tidigt att säga hur vi kommer att agera. Det avgörande blir vad dna-analysen visar. Om det rör sig om den genetiskt mer värdefulla vargen från öst eller om de är från den skandinaviska stammen, säger Linda Backlund.

Förutom vargarna i Nordmalingsreviret har Länsstyrelsen under de senaste veckorna spårat ensamma vargar även i trakterna av Tvärålund och kring Bygdsiljum. Dessutom angreps två får av varg i trakterna av Rödånäs i början av oktober. Eftersom svar från DNA-analyser inte har kommit ännu så är det oklart hur många olika individer som det rör sig om. Det är oklart var denna varg eller dessa vargar befinner sig idag, rapporterar Västerbottens Folkblad.

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser