Vargar kan komma att flyttas till Sörmland

SÖDERMANLAND(JJ). Den planerade flytten av invandrade genetiskt friska vargar från norra delen av landet, eller från våra grannländer i öster, rycker allt närmare. Länsstyrelsen i Södermanlands län utesluter inte att en del av de vargar som ska flyttas kan komma att placeras inom länet.

Men David Bruun, jaktansvarig på länsstyrelsen, säger till Sveriges Radio P4 Sörmland att riskerna är stora för vargarna i länet.
– Om man tittar på Sörmland så har vi ganska mycket tamdjursägare och det kan bli konflikter mellan dem och vargarna. Och ganska mycket vägar, så det innebär också en risk för vargarna, säger David Bruun.

Han menar att om det blir aktuellt för Sörmland att ta emot vargar så kommer de främst att placeras i stora skogsområden, det kan exempelvis handla om skogen kring Kolmården och Båven.

I dag är det ovanligt att djurhållare i Sörmland har vargsäkra stängsel. Något som Bruun menar måste till om Sörmland ska ha en vargstam.

När det gäller bytesdjur för vargen menar han att förutsättningarna är goda i länet. 
– Det finns väldigt mycket bytesdjur i Sörmland, som hjort och rådjur. Det är en klar fördel förstås.

AKTUELLT

Annonser