Varg i Jokkmokk

Jokkmokk (JJ) En varg finns i trakterna av Granudden och Tjåmotis sju mil väster om Jokkmokk. En vargskadad tamren har hittats och sedan sågs vargen från helikopter när den försvann i riktning mot Harrevarto.

När vargen sågs vid vägskälet mot Seitevare begav sig renskötarna Mattias Pirak, Niklas Spik och naturbevakaren Alf Karlsson för att spåra vargen med skoter eftersom det finns mycket ren i området.
Man hittade ganska snabbt en tamren som vargen börjat bita i ena låret. Renen levde och fraktades på en kälke ned till Tjomåtis där ägaren Leif Länta tog renen vidare till veterinär. Renen är värdefull för familjen eftersom den används vid renflyttningar och vid renrace.

Skyddsjakt
När vargen hittats kallades på helikopter för att spåra den från luften. Vargen upptäcktes vid sjön Skalka med riktning mot Harrevarto. Jåhkågasska sameby har ansökt om tillstånd att få skjuta vargen.
Renskötarna har stora problem på grund av extremt dåliga betesförhållanden. Marken är täckt av is och renarna har stora svårigheter att hitta mat. Renarna är därför utspridda över stora områden vilket gör det i det närmaste omöjligt att skydda dem från en härjande varg.

DNA analys
Spillning från Tjåmotisvargen ska nu analyseras eftersom länsstyrelsens naturbevakare misstänker att det kan vara den varg som senaste tiden uppehållit sig i trakterna kring Pessinki. Pessinkivargen har under en längre tid funnits på gränsen mellan Pajala och Kiruna kommun. Nyligen tappade man spåret från den vargen i Tornedalen.

AKTUELLT

Vargen i Arvidsjaur stött ett par mil söderut

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsens personal har lyckats stöta vargen ett par mil från Arvidsjaur och renarna i Västra Kikkejaure sameby. – Men här har den varit förut, så den har nog bara gått sin vanliga runda, säger en renskötare i Mausjaur sameby.

Film: Leif sågade loss älgen

Stockholm (JJ) Leif Gisslén räddade sannolikt livet på en älg i Stockholms skärgård i onsdags morse. Älgen hade fastnat i en gunga och Leif hjälpte den loss.

Film: Jaktjournalen testar smart vakuumpackare

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalens utrustningsredaktör Tommy Östlund har testat vakuumpackaren Foodsaver Flow och tycker det är en bra maskin för familjehushållet och för jägaren som styckar ett mindre djur åt gången.

Annonser