Varför minskar älgstammen?

Uppsala (JJ) Under de senaste sex åren har älgavskjutningen i Uppsala län halverats. Varför avskjutningen minskat så dramatiskt kan ingen på länsstyrelsen ge besked om. Naturvårdsverket har framfört skarp kritik och menar att det beror på länsstyrelsens bristade kunskaper om älg.

På länsstyrelsen uppger jakthandläggaren Björn Ek att man inte har någon plan för älgstammen, men att man inte är den enda länsstyrelsen som befinner sig i den situationen. Länsstyrelsen ska analysera vad den minskande avskjutningen kan bero på, och sedan arbeta fram en plan för länets älgstam. På länsstyrelsen tror man inte att den minskade avskjutningen endast beror på en minskande älgstam.

AKTUELLT

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Jägare i stor insats mot barnsexhandel

Stockholm (JJ) Jägarkåren är stor och när den går samman händer det grejer. I just nu pågående kampanj Musikhjälpen har jägarnas insamlingsbössa redan dragit in mer än 100 000 kronor.

Annonser