Våmhusjägare överklagar nej till skyddsjakt på varg

Staffan Lindblad, ordförande i Våmhus Viltvårdsområde låter sig inte nedslås av naturvårdsverkets nej till skyddsjakt på två vargar. – Vi överklagar, jag är övertygad om att vi kommer att få skyddsjakt, säger han.

Våmhus viltvårdsområde hade hos Naturvårdsverket hemställt om skyddsjakt på två vargar. Naturvårdsverket avslog ansökan i beslut den 7 november.
Fem till tio vargar uppehåller sig på viltvårdsområdets marker och under hösten har två jakthundar dödats och åtta älgar. Dessutom har fortsatt jakt med löshund omöjliggjorts i området.
Naturvårdsverket bedömer, liksom länsstyrelsen, att skadornas omfattning inte är att betrakta som allvarlig, i den mening som avses i 27 paragrafen jaktförordningen, även om angreppen är mycket olyckliga för den enskilde. Vidare går det inte att peka ut en specifik skadegörande individ.
Viltvårdsområdet kommer att kräva en flyginventering av älg i området sedan älgstammen minskat kraftigt. Licensutnyttjandet ligger idag på cirka 60 procent.
Styrelsen överväger nu att föreslå medlemmarna att avbryta årets älgjakt.

AKTUELLT

Åklagarbeslut: Ny utredning om skånsk jakthärva

Skåne (JJ) Det blir en ny polisutredning i den skånska jakthärva där jägare lurats på jakt. Det har chefsåklagare Pernilla Åström beslutat efter att ha granskat de lurade jägarnas överklagan. – Jättebra, säger en av de drabbade, Christoffer Frank.

Liten lodjursjakt i vinter

Kungsbacka (JJ) Det blir en historiskt liten lodjursjakt i Mellansverige i vinter. Endast 13 lodjur får skjutas i tre län. – Frågan är om det är vettigt att försöka hålla lostammen på den nivå som myndigheterna gör, säger Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

M: Förenkla för laglydiga vapenägare!

Kungsbacka (JJ) Det borde vara möjligt för jägare och sportskyttar att äga fler vapen än i dag. Det skriver moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, Sten Bergheden, och moderate riksdagsmannen John Widegren i den här debattartikeln.

Webbradio: Så resonerar rätten om Benelli MR1

Kungsbacka (JJ) Kammarrättens dom om halvautomaten Benelli MR1 tas emot med bestörtning bland svenska jägare och skyttar. I Jaktjournalens webbradio förklarar ordföranden i målet, kammarrättsråd Marie-Louise Kraft, hur domstolen resonerat.

Annonser